ArCADia 10 PLUSArCADia 10 PLUS ima sve mogućnosti ArCADia LT i ArCADia 10, sa dodatkom funkcija za obradu ACIS fajlova, precizniji rad sa 3D silidima, export import SAT formata.


Cena (bez PDV-a): 504,00 €

Šema programskog rešenja ArCADiaOsnovne funkcionalnosti ArCADia BIM sistema


Poređenje dokumenata

- Ovaj alat, omogućava korisniku da uporedi dva dokumenta kreirana i ArCADia BIM sistemu i da pronađe razlike između njih

Spajanje dokumenata

- Ovaj alat omogućava objedinjavanje više dokumenata različitih instalacija u jedan dokument

Upravljanje nacrtom

- Upravljanje pogledima i prikazanim informacijama, pomoću sveobuhvatnog stabla u sekciji „Projekt menadžer“

- Automatsko kreiranje 3D pogleda, dostupno je u odvojenom prozoru, kako bi bilo moguće prikazati cele građevine ili njenih delova (npr. po nivoima)

Unos elemenata

- Elementi kao što su zidovi, prozori, vrata itd., unose se uz pomoć funkcije „inteligentnog“ praćenja

Zidovi

- Označavanje zidova po definisanom tipu ili podešavanje bilo kakvog specijalnog kompozitnog zida

- Ugrađenjen katalog građevinskih materijala (u skladu sa standardima PN-EN 6946 and PN-EN 12524)

- Unos virtuelnih zidova koji su nevidljivi u 3D prikazu ili u preseku. Oni omogućavaju podelu prostora prostorije, kako bi se odvojili različiti delovi iste prostorije

- Koeficijent prenosa toplote, automatski se računa na osnovu izabranih materijala i strukture građevine (zidovi, tavanice, krov)

Prozori i vrata

- Unos prozora i vrata uz pomoć parametara iz biblioteke podataka, kao i iz elemenata koje kreira sam korisnik

- Mogućnost definisanja spoljnog ili unutrašnjeg banka, kao i njegove debljine

- Mogućnost „isključivanja“ banka

Tavanice

- Automatski unos podova (zavisno od nivoa)

Prostorije

- Automatsko kreiranje prostorija iz zatvorenih kontura zidova i virtuelnih zidova

- Zahtevane temperature i osvetnjenje, automatski se dodeljuju prostoriji na osnovu imena

- Mogućnost izmene grafičkog prikaza prostorije u pogledu, npr. dodeljivanjem boje

Stubovi

- Unos stubova pravougaonog ili elipsoidnog poprečnog preseka

Dimnjaci

- Unošenje odvojenih dimnjačkih otvora ili osovine dimnjaka (grupe dimnjaka sa određenim brojem kolona i linija)

- Mogućnost ubacivanja dimnjačkih kanala ili označavanje izlaza postojećih dimnjaka

- Novi profili dimnjakae

Stepeništa

- Definisanje različitih vrsta stepeništa

- Novi tipovi stepeništa. Mogućnost izbora tipova i elemenata

Teren

- Automatsko kreiranje modela terena na osnovu digitalne DWG mape

- Unos ravni terena pomoću visine tačaka ili linija

- Unos objekata koji simuliraju postojeće objekte na terenu, radi provere kolizije u dizajnu

Pomoćni elementi

- Mogućnost unosa mreže modularnih osa, uključujuću sve opcije za izmene

Templejti

- Čuvanje predefinisanih korisničkih podešavanja (font, podrazumevani tipovi, visine itd.)

Dimenzionisanje

- Proizvoljno, linearno i kružno dimenzionisanje

Razni pregledi

- Automatsko kreiranje pregleda prostorija za svaki nivo

- Automatsko kreiranje pregleda prozora i vrata uključujući i simbole

- Pregledi mogu biti eksportovani u RTF i CSV fajlu

- Komunikacija sa drugim sistemima

- Projekti mogu biti exportovani u XML format

- Mogućnost izmena pregleda, pre nego što se sačuvaju. Štampanje pregleda i dodavanje loga

- Dostupan je novi modul za obradu teksta „ArCADia-TEXT“ (mogućnost čuvanja u RTF, DOC, DOCX, TXT i PDF formatima). Pokreće se prilikom eksporta u RTF

Objekti

- Integrisana biblioteka elemenata omogućava sa nacrti budu detaljni i sa potrebnim simbolima

- Biblioteka 3D objekata omogućava uređenje kreiranih enterijera

- Katalozi objekata mogu biti prošireni novim bibliotekama

- Predefinisani objekti kreirani pomoću 2D elemenata mogu biti sačuvani u programskoj biblioteci

- 2D i 3D objekti mogu se unositi pod uglom u odnosu na osu zadatu prilikom unosa

- Mogućnost rotacije objekata oko X i Y osa

Konflikti (automatska detekcija konfikata i ukrštanja između elemenata ArCADia BIM sistema)

- Moguć prikaz konflikata po elementima

- Dostupno poništavanje lista konflikata i pokazivača u projektu i to u 2D i 3D pogledima

Prošireni softver za grafiku


Softver je dostupan u dve verzije i omogućava korisnicima da se prilagode sopstvenim potrebama i trenutnim zahtevima u projektovanju. Proizvođač softvera kompanija ArCADiasoft je član ITC-a (IntelliCAD Technology Consortium, USA) – jedinog vlasnika autorskih prava za izvorne kodove IntelliCAD-a. Članstvo ArCADiasoft-a u ITC-ovom konzorcijumu osigurava da kupci stalno dobijaju najsavremenija softverska rešenja, kao i tekuće ažuriranje programa. Softver ima novi grafički interfejs, gde su sve opcije na trakama (robonima) koje se nalaze na vrhu ekrana.

Mogućnosti softvera


Softver ArCADia ima sve karakteristike softvera ArCADia LT i dodatno je poboljšan sledećim funkcijama:

- unapređeno kreiranje 2D nacrta (jednostavne, višeslojne, spline, skice i druge opcije izrade) i potpuna modifikacija (sa jednostavnijim i naprednijim funkcijama : razdvajanje, spajanje, usklađivanje itd.)

- Kreiranje 3D nacrta (klin, konus, sfera, kubiod, cilindar, itd.) Kroz crtanje i potpunu modifikaciju svih elemenata i opciju čitanja ACIS objekata

- Novi set funkcija za upravljanje lejerima - Layer Editing Manager, novi alat za rukovanje i filtriranje lejera. Opcija podešavanja transparentnosti i zamrzavanja u prikazu područja papira

- Napredna funkcija brzog označavanja

- Opcija realistične vizualizacije i renderinga. Različiti materijali koji se dodeljuju površinama, glatke i hrapave površine, ogledala, osvetljenje površina, definisanje tačke posmatranja, definisanje pozicije osvetljenja

- Import i eksport fajlova SAT formata.