ArCADia moduli orjentisani prema specifičnim industrijama


ArCADia-ELECTRICAL INSTALLATIONS 2.0

je industrijski specifičan modul sistema ArCADia BIM, zasnovan na ideologiji Building Information Modeling (BIM). Program se može koristiti za kreiranje profesionalne dokumentacije unutrašnjih niskonaponskih električnih sistema. Program je namenjen dizajnerima sistema električne i energetske opreme.

356,00 €

...kupi
ArCADia-ELECTRICAL INSTALLATIONS PLUS

Proširenje programa ArCADia-ELECTRICAL INSTALLATIONS. Program je namenjen projektovanju instalacionih kanala, kablovskih vodova, regala... Takođe olakšava komunikaciju sa DIALuk programom, koji se koristi u projektovanju osvetljenja.

157,00 €

...kupi
ArCADia-POWER NETWORKS 2.0

Modul koji omogućava kreiranje profesionalne projektne dokumentacije spoljnih niskonaponskih elektro instalacija. Modul je orjentisan ka projektovanju spoljne elektro mreže od niskonaponskog transformatora do razvodnog ormana u zgradi.

296,00 €

...kupi
ArCADia-DISTRIBUTION BOARDS 2.0

Program omogućava izradu profesionalne tehničke dokumentacije koja je potrebna za izradu dijagrama jednosmernih kola. Program je namenjen dizajnerima mreža i elektroenergetskih sistema, kao i za sve one koji rade u elektro industriji.

339,00 €

...kupi


ArCADia-ESCAPE ROUTES

Program se može koristiti za kreiranje planova evakuacije u zgradama. Planovi za evakuaciju mogu se vizuelizovati i štampati u raznim veličinama u zavisnosti od potrebe. Program je namenjen inženjerima, arhitektama, rukovodiocima službi zaštite kao i svima onima koji su zaduženi za održavanje u javnim objektima.

206,00 €

...kupi


ArCADia-GAS INSTALLATIONS 2.0

Program je namenjen za projektovanje unutrašnjih gasnih sistema objekata, kao i za automatsko generisanje dijagrama sistema. Biblioteka objekata omogućava lakšu i bržu izradu. Objektima se mogu dodeljivati različiti tehnički parametri.

520,00 €

...kupi


ArCADia-EXTERNAL GAS INSTALLATIONS 1.7

Program je namenjen projektantima gasne mreže i sistema, kao i svim korisnicima koji su angažovani na projektima instalacija u građevinarstvu. Može se koristiti za projektovanje priključaka za gas, kao i ostalih spoljnih elemenata ovakvog sistema (izvan objekata ili u objektima)

486,00 €

...kupi


ArCADia-HEATING INSTALLATIONS

Program omogućava izradu profesionalne tehničke dokumentacije unutrašnjih instalacija grejanja u zgradama. Sadrži alate za automatsko generisanje aksonimetrijskih pogleda, listinga materijala i kalkulacija neophodnih za izradu projekata.

549,00 €

...kupi


ArCADia-SURVEYOR

Priprema tehničke dokumentacije za inventar. Modul omogućava bežično povezivanje putem bluetooth tehnologije (*samo sa određenim elektronskim uređajima) i automatsko prikupljanje podataka. Kako bi se ostvarile pune mogućnosti, neophodni su računari i merači razdaljine sa bluetooth-om.

236,00 €

...kupi


ArCADia-TELECOMMUNICATIONS NETWORKS 2.0

Program za projektovanje spoljnih telekomunikacionih mreža (optičkih i bakarnih provodnika). Program je prevashodno namenjen projektantsko-građevinskim kompanijama koje se bave eksternim telekomunikacionim mrežama i svim korisnicima povezanim sa telekomunikacijskom industrijom.

701,00 €

...kupi


ArCADia-WATER SUPPLY INSTALLATIONS 2.0

Modul se koristi za projektovanje i izradu tehničke dokumentacije unutrašnjih sistema vodosnabdevanja. Namenjen je svim projektantima koji se bave sistemima za snabdevanje vodom i drenažu

689,00 €

...kupi